Välj en säker bil

Fordonen kan skydda personerna som åker i dem, men också skydda andra trafikanter, till exempel gående, cyklister och passagerare i andra fordon.

Läs hela artikeln